Hukuka Aykırılık Bildirimi

Laflio.com, hukuka ve yasalara saygılı bir şekilde faaliyet göstermeyi taahhüt eder ve kamunun, iş ortaklarının ve üçüncü kişilerin fikri sınai haklarına ve kişilik haklarına saygı gösterir.

Laflio.com’da bulunan bazı içeriklerin kişilik hakları, fikri ve sınai hakları ihlal ettiği iddiasında bulunan gerçek ve tüzel kişiler, komşu veya bağlantılı hak sahipleri ya da meslek birlikleri;

  • İhlale konu içeriğin URL adresi ve ihlale konu içeriğin konusu,
  • Gerçek kişi ise kimliğini gösterir belge, tüzel kişi ise oda kayıt belgesi, meslek birliği ise yetkili kişinin imzası bulunan antetli bir talep yazısını,
  • Vekaletle işlem yapma yetkisi kullanılıyorsa vekaletnameyi,
  • Fikri ve sınai haklara ilişkin taleplerde hak sahibi olduğunu gösteren belgeyi,
  • Açık ad / ünvan ve açık iletişim adreslerini

Laflio.Com’a bildirim yapabilirler. Bu elektronik iletişim adresine ulaşan talep ve şikayetler, hukuk servisi tarafından incelenecek, gerekli görüldüğü takdirde ihlale konu içerikler Laflio.com sistemi üzerinden en kısa sürede çıkarılacak ve muhataba bilgi verilecektir.